หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ทต.ท่าถ่าน
 
 
นายสุรศักดิ์ พุมมี
รองปลัด ทต.ท่าถ่าน
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลท่าถ่าน
นายสุรศักดิ์ พุมมี
รองปลัด ทต.ท่าถ่าน
 
สำนักปลัด
 
นางสาวธัญญา พัฒนาเวช
หัวหน้าสำนักปลัด


ด.ต.วรรณชัย จันทศรี
นิติกร ชำนาญการ


นางสุนทรี ภานุเวศ
ธุรการ ชำนาญงาน


นายณัฐวุฒิ หวังผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นายประเสริฐ นามประสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวพรพิมล พงษ์นิทรัพย์
ผช.นักทรัพยากรบุคคล


นางชุติมาทิชา พงษ์นิทรัพย์
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-552-272