หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสุนีย์ พิรุณสาร
ปลัดเทศบาลตำบลท่าถ่าน
โทร : 0649599253
-

 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวธัญญา พัฒนาเวช
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0931422354


นางสุริย์ศรี สุขโขใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0806312948


นายวรภักดิ์ ภาณุเวศ
ผู้อำนวยการกองสงเสริมการเกษตร
โทร : 0867624992


นายสรพงษ์ สมบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0845526508


นางสุรินธร แสงธูป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 038552272