หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าถ่าน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ทต.ท่าถ่าน
 
 
 
 
ประชาชนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรเนื่องจากพื้นที่เหมาะแก่ การทำการเกษตรและใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
รู้จักพึ่งพาตนเองและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชาวตำบลท่าถ่านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในตำบล ทำให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 

จำนวนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 95

จำนวนประชากรที่นับถือศาสนาอื่นๆ เช่นศาสนา อิสลาม,ศาสนาคริสต์คิดเป็นร้อยละ 5
     
 
 
ด้านการศึกษาเทศบาลตำบลท่าถ่านยังขาดความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาแต่ เทศบาลตำบลท่าถ่าน คำนึงถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงได้สนับสนุนในเบื้องต้น โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่ และจะจัดสรรเพิ่มทักษะและเพิ่มพูนความรู้ ให้กับประชาชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ
 
 

โรงพยาบาลพนมสารคาม หมู่ที่ 4

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าถ่าน หมู่ที่ 1
 
 
เทศบาลตำบลท่าถ่านได้มีการตั้งจุดเฝ้าระวังและ ติดตามข่าวคราวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม มีการจัดตั้งศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเทศบาลตำบลท่าถ่าน
 
 

งานวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

งานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่สอง ของทุกปี

งานวันสงกรานต์ วันที่ 13-14 เมษายน ของทุกปี

งานวันลอยกระทง  
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-552-272