หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ทต.ท่าถ่าน
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565 [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)  
 
 

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-552-272