หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ทต.ท่าถ่าน
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศพด.หนองเค็ด  15 พ.ค. 2562 117
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศพด.โคกหัวข้าว  15 พ.ค. 2562 115
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศพด.ดอนทอง  15 พ.ค. 2562 110
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศพด.ท่าลาดเหนือ   15 พ.ค. 2562 45
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ก.พ. 2562 84
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ก.พ. 2562 63
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ. 2562 94
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ก.พ. 2562 131
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยิธีเฉพาะเจาะจง  22 ม.ค. 2562 79
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าแบะวิทยุ เสาสัณญาณไฟกระพริบ จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธ.ค. 2561 39
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธ.ค. 2561 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธ.ค. 2561 42
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม/ตรวจเช็คครุภัณฑ์ เครื่องรับ วิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย UHF-FM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พ.ย. 2561 46
  (1)     2   
 
 
 
 

   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-552-272