หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ทต.ท่าถ่าน
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวบุคลากร ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวบุคลากร   การดำเนินการตานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  19 เม.ย. 2564 72
ข่าวบุคลากร   ประกาศขอใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี2564 - 2566  9 เม.ย. 2564 54
ข่าวบุคลากร   ประกาศขอใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี2564 - 2566  9 เม.ย. 2564 67
ข่าวบุคลากร   ประกาศจรรยาของข้าราชการ  9 เม.ย. 2564 51
ข่าวบุคลากร   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล  9 เม.ย. 2564 33
ข่าวบุคลากร   ประกาศประมวลจิรยธรรมของพนักงาน  9 เม.ย. 2564 45
ข่าวบุคลากร   ประกาศนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทำง  9 เม.ย. 2564 62
ข่าวบุคลากร   ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา ข.  9 เม.ย. 2564 37
ข่าวบุคลากร   ประกาศอัตราร้อยละของฐานเงินเดือนครู  9 เม.ย. 2564 46
ข่าวบุคลากร   ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา ปี2564  9 เม.ย. 2564 47
ข่าวบุคลากร   ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี2564  9 เม.ย. 2564 57
ข่าวบุคลากร   ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป ปี2564  9 เม.ย. 2564 53
ข่าวบุคลากร   รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563  9 เม.ย. 2564 50
  (1)     2   
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-552-272