หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ทต.ท่าถ่าน
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคูเมือง หมู่ที่.1 ตำบลท่าถ่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พ.ย. 2564 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง แบบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรูปรายการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  18 พ.ย. 2564 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายทม ถึงบ้านเนินฝิ่น หมู่ที่.6)  12 พ.ย. 2564 35
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคูเมือง หมู่ที่.1 ตำบลท่าถ่าน)  12 ต.ค. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง เปลื่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  20 พ.ค. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าถ่าน หมู่ที่ 5 (รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที่ เทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย)  4 ก.ย. 2561 659
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรงข้ามอู่เทพวรรณ จากบริเวณบ้านนายเฮง ถึงบริเวณปลายซอย หมู่ที่ 2  27 ส.ค. 2561 366
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5   27 ส.ค. 2561 576
  (1)  
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-552-272