หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ทต.ท่าถ่าน
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  17 ม.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564  7 ม.ค. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47-49 / 2564  29 ธ.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2565  24 ธ.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี2565  23 ธ.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565  23 ธ.ค. 2564 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565  23 ธ.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  19 พ.ย. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)  17 พ.ย. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3)  15 พ.ย. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา  15 พ.ย. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 / 2564  11 ต.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2557  17 ก.ย. 2564 40
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-552-272