หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าถ่าน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ทต.ท่าถ่าน
 
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าถ่าน เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลท่าถ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2567  
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ข้อ 7 ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป
           เทศบาลตำบลท่าถ่าน ได้ดำเนินการรับลงทะบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 1 ราย จึงจัดทำประกาศเทศบาลตำบลท่าถ่าน เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลท่าถ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2567 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2567 เวลา 15.05 น. โดย คุณ พรชัย น้อยโสภา

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-552-272