หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ทต.ท่าถ่าน
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ท่าถ่าน   จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ขคว ๕๗๓ ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.ท่าถ่าน   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูสำนักงานเทศบาลและติดตั้งกระจกช่องลมหน้าต่างห้องทำงานปลัดเทศบาล 3 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.ท่าถ่าน   ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.คู้ยายหมี   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองคลัง อบต.คู้ยายหมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.คู้ยายหมี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 3 บ้านดอนท่านา สายทางจากสามแยกซอยปากกระจาด - บ้านนางลำภู ช่างแก้ว ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2565
ทต.ท่าสะอ้าน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.ท่าสะอ้าน   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.ท่าสะอ้าน   ซื้อวัสดุอื่นๆ ได้แก่ ถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดบรรจุ ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๔๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.ท่าถ่าน   จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 23 ชุด และอาหารว่าง จำนวน 23 ชุด ในการประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
ทต.ท่าถ่าน   ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ตันขับเคลื่อน๒ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๑๐กิโลวัตต์แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) 23 พ.ค. 2565
ทต.ท่าถ่าน   ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบริเวณร้านก๋วยเตี๊ยวป้าไพรถึงบริเวณแยกบ้านหมวดมาตร อินทสร หมูที่ 4 23 พ.ค. 2565
ทต.ท่าถ่าน   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเล้าไก่นางจินดา หมู่ที่3 23 พ.ค. 2565
ทต.ท่าถ่าน   ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ตันขับเคลื่อน๒ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๑๐กิโลวัตต์แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2565
ทต.ท่าถ่าน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบริเวณร้านก๋วยเตี๊ยวป้าไพรถึงบริเวณแยกบ้านหมวดมาตร อินทสร หมูที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2565
ทต.ท่าถ่าน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเล้าไก่นางจินดา หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2565
ทต.ท่าถ่าน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบริเวณสะพานวัดท่าลาดเหนือถึงหน้าร้านค้าผู้ช่วยประทุม สิงหา หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2565
ทต.ท่าถ่าน   ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ตันขับเคลื่อน๒ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๑๐กิโลวัตต์แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2565
ทต.ท่าถ่าน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบริเวณร้านก๋วยเตี๊ยวป้าไพรถึงบริเวณแยกบ้านหมวดมาตร อินทสร หมูที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 88
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-552-272