หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าถ่าน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ทต.ท่าถ่าน
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
เทศบาลตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตัวที่ทำการเทศบาลตำบลท่าถ่าน ตั้งอยู่เลขที่ 12/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าถ่าน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ประมาณ 3 กิโลเมตร เนื้อที่ เทศบาลตำบลท่าถ่าน มีเนื้อที่ประมาณ 28.736 ตารางกิโลเมตร
 
 
 

 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ้านซ่อง, หนองยาว
  ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า, หนองแหน , เกาะขนุน  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม , หนองยาว, เมืองเก่า  
 
 

 
 
 
มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนเหนียว เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม
 
 
สภาพอากาศลักษณะโดยทั่วไปมีอากาศปลอดโปร่ง มีฝนตกต้องตามฤดูกาล สภาพดิน ฟ้า อากาศ แบ่งได้เป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้
ฤดูหนาว
จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 
ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนในช่วงเดือนกรกฏาคม - ตุลาคม
ฤดูร้อน ในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน
 
 

อาชีพหลัก ทำนา , ทำไร่ ,ค้าขาย

อาชีพรอง เลี้ยงสัตว์ , รับจ้าง
 

 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,077 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,878 คน คิดเป็นร้อยละ 48.01

หญิง จำนวน 4,199 คน คิดเป็นร้อยละ 51.99
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด - ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย - คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
  1   บ้านท่าลาด 257 296 553  
2   บ้านท่าถ่าน 882 958 1,840
  3   บ้านโคกหัวข้าว 495 484 979  
4   บ้านไผ่เจริญ 1,024 1,116 2,140
  5   บ้านต้นกระบก 254 275 529  
6   บ้านตลิ่งชัน 449 490 939
  7   บ้านหนองเค็ดใหม่ 517 580 1,097  
    รวม 3,878 4,199 8,077
 

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-552-272